מבוא 

 1. אתר “קריקטורות וקומיקס” (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו דניאל ווליך בעל החברה ״קריקטורות וקומיקס״ ע.מ 303628135, רח’ הר סיני 8 רעננה 4330708 (להלן:”קריקטורות וקומיקס”). החל מחודש יוני 2021 שם החברה הינה Let’s Draw Comics והיא נפתחה בהולנד. מס חברה הולנדית: KVK number: 82481849 מספר תיק המע״מ בהולנד הינו Vat number: NL003689140B40. הכתובת של החברה בהולנד –  Company address: Oostelijk Halfrond 54 Amstelveen 1183GB
 2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, כמו רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר.
 4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין קריקטורות וקומיקס, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 5. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

 1. מובהר כי קריקטורות וקומיקס רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. קריקטורות וקומיקס שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י קריקטורות וקומיקס ו/או מי מטעמו, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

אתר קריקטורות וקומיקס מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת פריטים מן המשתמש לאתר לצורך פרסומם ברשתות החברתיות, לרבות פייסבוק ובערוץ היו-טיוב של קריקטורות וקומיקס. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או בערוץ היו-טיוב של קריקטורות וקומיקס. מובהר כי קריקטורות וקומיקס רשאי לבחור, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב ו/או התמונות ו/או הציורים ו/או הפרטים הנשלחים לאתר. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני ו/או ניוזלייטר בלבד)

 מובהר, כי קריקטורות וקומיקס רשאי לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף קריקטורות וקומיקס בפייסבוק  ו/או בערוץ היו-טיוב כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמו של קריקטורות וקומיקס ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקריקטורות וקומיקס את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי קריקטורות וקומיקס תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או באיורים במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או בערוץ היו-טיוב וללא תשלום כלשהו. זכות זו של קריקטורות וקומיקס תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או לערוץ היו-טיוב של קריקטורות וקומיקס, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר. עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג “דף מוצר” בו יופיעו פרטי המוצר המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף המוצר”). לתשומת הלב, קריקטורות וקומיקס רשאי לעדכן את דף ההמוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת קריקטורות וקומיקס לא יוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקריקטורות וקומיקס עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע קריקטורות וקומיקס בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “”המוצרים”

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שקריקטורות וקומיקס יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין קריקטורות וקומיקס. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיה קריקטורות וקומיקס רשאיי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת קריקטורות וקומיקס. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד קריקטורות וקומיקס ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. קריקטורות וקומיקס שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של קריקטורות וקומיקס אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את קריקטורות וקומיקס. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של קריקטורות וקומיקס הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים המוזמנים לכתובת ביתו או לכתובת אחרת לפי בחירתו. המוצרים המוזמנים יישלחו באמצעות חברת שליחויות עד בית הלקוח. אין התחיבות למספר ימי המשלוח. ההתחייבות היא שהמשלוח הוא עד הבית (זמן משלוח משעור 1-7 ימי עסקים).

במידה וקריקטורות וקומיקס אינו יכול ו/או מסוגל לספק את המשלוח, תהיה הודעה בדבר בדף מוצר הפריט/המוצר ובאתר. משתמש אשר יבצע הזמנה בזמן זה, קריקטורות וקומיקס אינו חייב בשליחת ו/או אספקת המוצרים המוזמנים ויודיע למשתמש על ביטול ההזמנה 48 שעות מרגע קבלת אישור ההזמנה.

המשלוחים יוצאים במרוכז בימי ראשון ורביעי ולא מיד עם קיום ההזמנה.

חשוב לציין! במידה ולמשלוח לא היה דורש – הלקוח/המשתמש ישלם את דמי המשלוח לשליחת המשלוח בשנית.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת המוצרים באתר ולפני משלוח המוצר – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית במספר 053-8890118. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).ניתן לבטל עסקה לאחר קבלת המוצר בידי המשתמש, רק במקרים של פגם במוצר ו/או אי התאמה בין המוצר המוזמן למוצר שהתקבל. לא יהיה ניתן לבטל עסקה עקב הזמנת המוצרים ע״י קטינים שלא בהסכמת ההורה ו/או ההורים

מדיניות רכישת מוצרים מוקלטים

רכישה מקוונת של תכנים מוקלטים

 1. ניתן לבצע רכישה מקוונת של תכנים מוקלטים באתר, הכוללים סדנאות, קורסים ופעילויות שונות. ביצוע הרכישה המקוונת של התכנים המוקלטים (להלן: “הרכישה”, “ההזמנה” או “העסקה”) אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. 
 2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה כאמור.
 3. על מנת לספק את ההזמנה עליה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח בדואר אלקטרוני ואופן התשלום.
 4. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר ומע”מ ע”פ כל דין. בעל האתר שומר על זכותו לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע בדף בעת ביצוע התשלום.
 5. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין כל התחייבות מצד בעל האתר לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
 6. התשלום עבור הרכישה יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. ניתן לשלם גם באמצעות יישומוני העברת כספים מסוג “ביט” או “פייבוקס”. התשלום מותנה בקבלת אישור בדבר השלמת פעולת התשלום. במידה שלא נתקבל אישור כאמור העסקה תיחשב כמבוטלת.
 7. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הרכישה.
 8. לאחר ביצוע רכישה באמצעות כרטיס אשראי יישלח אליך קישור לתוכן הנרכש באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בתהליך הרכישה. לאחר ביצוע רכישה באמצעות יישומני העברת כספים הקישור יישלח אליך בתוך שני ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה. אנא הקפד למלא את הפרטים בצורה מלאה ומדויקת. בעל האתר לא יהיה אחראי לאי-קבלת התוכן בשל טעות שחלה בהזנת כתובת הדואר האלקטרוני על-ידי הלקוח.
 9. התוכן יהיה זמין באמצעות הקישור ללא הגבלת זמן, אולם, בעל האתר שומר על זכותו להוריד את התכנים מהרשת בכל רגע נתון לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שתינתן הודעה מוקדמת על כך. באחריות הלקוחות להוריד את התכנים למחשבם האישי ולא להסתמך על הישארותם ברשת. 
 10. לתשומת ליבך, בשום מצב לא יתאפשר לקבל החזר כספי לאחר הרכישה. זאת, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 לפיו אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר הניתן לשעתוק או העתקה.

אחריות על התכנים המוקלטים המוצעים למכירה באתר

 1. הפעילות המוצגת בתוכן הנרכש הינה פעילות פנאי המיועדת לילדים בגילאי 7-12 וביצועה הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח. בעל האתר לא יהיה אחראי בשום צורה לכל נזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם כתוצאה מביצוע הפעילות.

קניין רוחני

 1. הקישורים שנמסרו ע”י בעל האתר בתהליך הרכישה הינם לשימושו האישי של הלקוח שביצע את הרכישה ואין לעשות בהם כל שימוש אל מול צדדים שלישיים, בין אם העברת פרטי הקישור לצד שלישי לצורך שימוש אישי ובין אם העברת פרטי הקישור לצד שלישי לצורך שימוש מסחרי.
 2. בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על התכנים המוצעים למכירה. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהתוכן הנרכש ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

 

מדיניות רישום והשתתפות בקורסים מקוונים

 1. כללי
  1. ההרשמה וההשתתפות בקורסים הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום. 
  2. במדיניות זו, “קורס” או “קורסים” – לרבות סדנאות, הכשרות, מיני-קורסים, שיעורים בודדים, חבילות של כמה סדנאות יחד וכיוצ”ב, המועברים לפי לוח זמנים קבוע מראש באופן מקוון באמצעות תכנה לשיתוף מסך, בהנחייתו של דניאל ווליך (“המנחה“).
  3. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי של שניים-עשר (12) נרשמים. במקרה בו לא נרשמו מספר המשתתפים המינימאלי הנדרש תבוטל ההרשמה ויבוצע החזר כספי למשתתפים שנרשמו. 
  4. מספר הנרשמים המקסימאלי בקורס הינו חמישים (50). הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודמת זוכה.
  5. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטתה הבלעדית של המנחה, כפי שיפורסמו מעת לעת. במידה שהמנחה אינו יכול לקיים מפגש במועד שנקבע לו מראש, מכל סיבה שהיא, ייקבע מועד חלופי למפגש השלמה במקום המפגש שבוטל. ההשלמה תוכל להיעשות גם בדרך של הארכת המפגשים הבאים בקורס, לפי שיקול דעתו של המנחה. 
  6. המנחה רשאי להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ותינתן להם האפשרות לבחור בין שמירת מקומם בקורס לכשייפתח במועד הבא לבין קבלת החזר כספי מלא של התשלום שהועבר על-ידם.
 2. רישום לקורס
  1. הקורסים מיועדים לילדים בגילאי 7-12, אולם הרישום אפשרי לכל אדם באשר הוא, בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לחוק והיא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. 
  2. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.
  3. הרישום לקורס מהווה רישום לכלל המפגשים המתוכננים להתקיים, ולא ניתן להירשם למפגשים בודדים או לחלקם. 
  4. למען הסר ספק, הרישום והתשלום הוא בעבור משתתף יחיד. במקרה של כמה משתתפים המעוניינים להשתתף בקורס יחד ממחשב אחד עדיין נדרש רישום ותשלום בעבור כל המשתתפים.
  5. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום באמצעות כרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל או באמצעות יישומוני העברת כספים מסוג “ביט” או “פייבוקס”. הרישום מותנה בקבלת אישור בדבר השלמת פעולת העברת התשלום. באם לא יתקבל אישור כאמור תיחשב העסקה כמבוטלת. 
  6. מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה כחוק. המנחה שומר על זכותו לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות, הטבות או שימוש בקופונים מסוגים שונים. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע בדף התשלום בעת ביצוע התשלום. 
  7. המנחה ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.
  8. מרגע שהתקבל אישור על ביצוע העסקה היא אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות פרק 3 להלן. 
  9. למנחה שמורה הזכות שלא לקבל רישום של פלוני לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
  10. למנחה שמורה הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.
 3. ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי
  1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למנחה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע”י המנחה. הודעה בע”פ תגובה בהודעה בכתב. המועד הקובע לצורך חישוב תקופת הביטול הינו מועד שליחת ההודעה בכתב.
  2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 3.1 לעיל.
  3. מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המנחה, ואיננה מוענקת באופן אוטומטי.
  4. הודעת ביטול שתתבצע בתוך 24 שעות ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה עד מועד תחילת הקורס תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס.
  5. הודעת ביטול שתתבצע לאחר המועד המצוין בסעיף 3.4 לעיל ועד מועד תחילת הקורס תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם בעבור הקורס, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה.
  6. לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו.
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע”י המנחה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. 
  8. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע”י הלקוחה, כל החומרים שנתקבלו מהמנחה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע”י המנחה ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס.
  9. לצורך האמור במדיניות זו,  “מועד תחילת הקורס” הינו מועד המפגש הראשון בקורס.
 4. קניין רוחני
  1. השימוש בחומרים שנמסרו ע”י המנחה במהלך הקורס הינו לשימושם האישי של המשתתפים ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.
  2. המנחה הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.
  3. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המנחה.
 5. דיוור ישיר
  1. ההרשמה לקורס משמעה הסכמה לקבל מהמנחה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום. 
 6. הגבלת אחריות
  1. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע”פ מיטב הבנתו, ידיעתו וניסיונו של המנחה. המנחה אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע”י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.
  2. המנחה אינו מתחייב מה יהיו תוצאות ההשתתפות בקורס עבור המשתתפים, לרבות שיפור במוטוריקה העדינה, ביכולות הציור וכיוצ”ב. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המנחה בגין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום הקורס או לאחריו.
  3. הקורסים מועברים באמצעות תוכנות לשיתוף מסך. באחריות המשתתף לוודא כי תוכנות אלו מותקנות אצלו בצורה תקינה, כי הוא נמצא במקום אשר יש בו תשתית אינטרנט במהירות ואיכות מספקת, וכי אין מניעה טכנית או אחרת מצדו להשתתף בקורס באמצעים אלו.
 7. פרטיות
  1. המנחה ישמור על פרטיות המשתתפים בכפוף להוראות כל דין.
  2. הודעות ועדכונים מהמנחה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת ווטסאפ הייעודית שתפתח לקורס. 

אחריות, אבטחה ופרטיות

קריקטורות וקומיקס ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. ממטרותיו היא דיוור ישיר תוכני בלבד. להסרה, יש לפנות בכתב לקריקטורות וקומיקס במייל: danvolcomics@gmail.com. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 5 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועל פועל קריקטורות וקומיקס באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר קריקטורות וקומיקס. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות קריקטורות וקומיקס מאחר וקריקטורות וקומיקס נעזרת בחברה חיצונית [UPAY  ואישורית זהב ] לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של קריקטורות וקומיקס להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי קריקטורות וקומיקס ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קריקטורות וקומיקס. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, קריקטורת וקומיקס לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.קריקטורות וקומיקס מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, קריקטורות וקומיקס רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בקריקטורות וקומיקס ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי קריקטורות וקומיקס לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי קריקטורות וקומיקס צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

ביטול עסקת הרכישה על ידי קריקטורות וקומיקס

קריקטורות וקומיקס שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקריקטורות וקומיקס ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו. אם לפי דעת קריקטורות וקומיקס, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו. המשתמש לא הגיע לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו באפשרות של ״איסוף עצמי״. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות קריקטורות וקומיקס לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאי קריקטורות וקומיקס לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור קריקטורות וקומיקס לא יהיה אחראי ולא ישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

פרטי התקשרות עם קריקטורות וקומיקס

נייד: 0538890118 מייל :danvolcomics@gmail.com

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר קריקטורות וקומיקס, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, החוברות פעילות, הינם רכושו של קריקטורות וקומיקס בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בחוברות הפעילות המתפרסמות באתר קריקטורות וקומיקס ובכל מדיה אחרת לרבות רשתות חברתיות . אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר קריקטורות וקומיקס לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת קריקטורות וקומיקס מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותו המפורש של קריקטורות וקומיקס מראש ובכתב.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

בנוסף יש לציין שדניאל ווליך, הבעלים של Let’s draw comics אינו מתגורר בישראל, אלא בהולנד.

להלן כל המידע עבור החברה בהולנד –

Address: Oostelijk Halfrond 54, Amstelveen 1183GB

KVK number: 82481849

Vat number: NL003689140B40

Phone contact in Netherland: +31615310449