מדיניות רכישת מוצרים מוקלטים | קורסים וסדנאות קומיקס אונליין

רכישה מקוונת של תכנים מוקלטים

 1. ניתן לבצע רכישה מקוונת של תכנים מוקלטים באתר, הכוללים סדנאות, קורסים ופעילויות שונות. ביצוע הרכישה המקוונת של התכנים המוקלטים (להלן: “הרכישה”, “ההזמנה” או “העסקה”) אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. 
 2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה כאמור.
 3. על מנת לספק את ההזמנה עליה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח בדואר אלקטרוני ואופן התשלום.
 4. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר ומע”מ ע”פ כל דין. בעל האתר שומר על זכותו לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע בדף בעת ביצוע התשלום.
 5. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין כל התחייבות מצד בעל האתר לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
 6. התשלום עבור הרכישה יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. ניתן לשלם גם באמצעות יישומוני העברת כספים מסוג “ביט” או “פייבוקס”. התשלום מותנה בקבלת אישור בדבר השלמת פעולת התשלום. במידה שלא נתקבל אישור כאמור העסקה תיחשב כמבוטלת.
 7. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הרכישה.
 8. לאחר ביצוע רכישה באמצעות כרטיס אשראי יישלח אליך קישור לתוכן הנרכש באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בתהליך הרכישה. לאחר ביצוע רכישה באמצעות יישומני העברת כספים הקישור יישלח אליך בתוך שני ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה. אנא הקפד למלא את הפרטים בצורה מלאה ומדויקת. בעל האתר לא יהיה אחראי לאי-קבלת התוכן בשל טעות שחלה בהזנת כתובת הדואר האלקטרוני על-ידי הלקוח.
 9. התוכן יהיה זמין באמצעות הקישור ללא הגבלת זמן, אולם, בעל האתר שומר על זכותו להוריד את התכנים מהרשת בכל רגע נתון לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שתינתן הודעה מוקדמת על כך. באחריות הלקוחות להוריד את התכנים למחשבם האישי ולא להסתמך על הישארותם ברשת. 
 10. לתשומת ליבך, בשום מצב לא יתאפשר לקבל החזר כספי לאחר הרכישה. זאת, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 לפיו אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר הניתן לשעתוק או העתקה.

אחריות על התכנים המוקלטים המוצעים למכירה באתר

 1. הפעילות המוצגת בתוכן הנרכש הינה פעילות פנאי המיועדת לילדים בגילאי 7-12 וביצועה הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח. בעל האתר לא יהיה אחראי בשום צורה לכל נזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם כתוצאה מביצוע הפעילות.

קניין רוחני

 • הקישורים שנמסרו ע”י בעל האתר בתהליך הרכישה הינם לשימושו האישי של הלקוח שביצע את הרכישה ואין לעשות בהם כל שימוש אל מול צדדים שלישיים, בין אם העברת פרטי הקישור לצד שלישי לצורך שימוש אישי ובין אם העברת פרטי הקישור לצד שלישי לצורך שימוש מסחרי.
 • בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על התכנים המוצעים למכירה. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהתוכן הנרכש ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.