בואו לאייר את סיפור חנוכה בקומיקס
לטובת הסדנה תצטרכו להדפיס דף פעילות